Viden

Sang og Sind

Hvorfor er sang godt for sindet?

Flere undersøgelser viser, at fællessang og det at synge kan højne livsglæde, skabe fællesskabsfølelse, styrke koncentrationen, styrke selvværdet, skabe indre ro og overskud m.m. Et gennemgående træk ved alle undersøgelser af fællessangens betydning for personers psykiske velbefindende er, at der er tydelige beviser på fællessangens positive effekter for deltagernes mentale sundhed.

Fællessang har vist positive effekter i forhold til lidelser som bl.a. stress, angst, depression og skizofreni. I tidsskriftet Psychology of Music lyder konklusionen på en større engelsk undersøgelse af de psykologiske effekter ved korsang efter blot én korprøve: ”Our findings suggested that singing in a choir had a significant impact on decreasing the negative affect and state anxiety levels of singers”.[1]

Omfattende forskning fra Sidney De Haan Research Center for Arts and Health har lavet en international undersøgelse af korsangens effekter på den mentale sundhed i hhv. England, Australien og Tyskland. Her har de samlet konklusionerne i fire overordnede effektområder, der alle har et tydeligt budskab[2]:

Fællessang løftede depression og forstærkede følelsesmæssig og psykisk velvære. Deltagerne var gladere og oplevede at sang modvirkede negative følelser. 

  • At optræde (med koret) for andre, genererede en følelse af personlig værdi og forhøjet selvværd. Det gav ligeledes deltageren lyst til og mulighed for at engagere sig i større sociale netværk og konstellationer.
  • Koret leverede en tryg og støttende kontekst hvor deltagerne kunne udvikle deres sociale egenskaber og opnå fælles mål. Det gav deltagerne en følelse af fællesskab og social inklusion sammen med en social forpligtelse, der motiverede dem til at tage af sted på selv de ’dårlige dage’.
  • Sang er mentalt krævende og forudsatte at deltagerne koncentrerede sig og lærte nyt materiale for at kunne optræde, hvilket gav dem en oplevelse af at opnå noget. Denne koncentration fjernede også deltagernes opmærksomhed og bekymringer fra et primærtfokus på deres indre problemer.

Projektet Sang for Sindet er skabt på grundlag af solid forskning og håber på sigt at bidrage med gode erfaringer til, hvordan sang kan bruges til at skabe mental sundhed og gode fællesskaber.

Videncenterforsang.dk kan du læse meget mere om forholdet mellem sang og psyke – bl.a. om hvorfor sang er stressreducerende og hvad det er, der gør korsang så sundt.   

[1] Gorslev, Selahattin, 2014: Psychological and physiological effects of singing in a choir, i: Psychology of Music

[2] Clift, Stephen & Hancox Grenville, 2010: The significance of choral singing for sustaining psychological wellbeing: findings from a survey of choristers in England, Australia and Germany, i: Music Performance Research